Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu sklep.bartekwstefanski.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Wymogi techniczne
§ 3 Zakupy w Sklepie
§ 4 Płatności
§ 5 Realizacja zamówienia
§ 6 Nasze usługi
§ 7 Newsletter
§ 8 Usługi terapeutyczne
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacje
§ 12 Dane osobowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Poniżej znajdziesz kilka definicji, które będą używane w dalszej części Regulaminu – taka forma, jak zakładamy, ułatwi Ci zrozumienie treści zawartych w tym dokumencie:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący / Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Konto – bezpłatna usługa, którą świadczymy na Twoją rzecz drogą elektroniczną; polega na udostępnieniu Ci wydzielonej oraz modyfikowalnej części Sklepu, która pozwoli Ci na korzystanie z pozostałych Usług;
Materiały – różnego rodzaju nagrania, teksty lub innego rodzaju materiały dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego, do których dostęp możesz wykupić w ramach Sklepu
Newsletter – jedna z Usług, polegająca na przesyłaniu na Twój adres e-mail treści cyfrowej zawierającej informacje związane z działaniami na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego, albo o naszych działaniach, nowościach
Opłata – kwota, którą musisz zapłacić w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej lub uzyskania dostępu do Materiałów;
Sklep – serwis tajemnicezwiazku.pl, sklep.bartekwstefanski.pl i kursy.bartekwstefanski.pl oraz wszystkie funkcjonalności pozwalające na dostęp do Usług, jak również Usług terapeutycznych;
Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć (przy zachowaniu odpowiedniej staranności), które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Ciebie, jak i do nas, ja i któremu nie mogliśmy się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Chodzi tutaj o różne zdarzenia, takie jak np. ataki hakerskie, działania władzy publicznej, katastrofy naturalne, wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Sklepu;
Specjalista – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, która świadczy na Twoją rzecz Usługi terapeutyczne
Umowa – umowa o świadczenie Usług, którą zawierasz z nami poprzez akceptację Regulaminu;
Usługi – usługi, które świadczymy na Twoją rzecz drogą elektroniczną w postaci udostępniania Ci funkcjonalności Sklepu, Konta oraz jeśli tak zdecydujesz dostępu do Materiałów;
Usługi terapeutyczne – Usługi polegające na konsultacji z psychoterapeutycznej indywidualnej lub grupowej na warsztacie
Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu i zawierająca z nami Umowę.

Sprzedawca: Justyna Stefańska, Bartłomiej Janusz Stefański Spółka Jawna z siedzibą pod adresem ul. Ogrodowa 10/11, 20-075 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001047764, NIP 7123458697, nr REGON 525865251

§ 2 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • zainstalowana na urządzeniu i aktualna wersja jednej z przeglądarek: i) Chrome; ii) Opera; iii) Safari; iv) Firefox; v) Edge
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail
 2. Sklep w zakresie w jakim stanowi usługę cyfrową lub umożliwia dostęp do treści cyfrowej może wykorzystywać Twoje środowisko cyfrowe (połączenie sieciowe, oprogramowanie oraz Twój sprzęt) w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług. Oznacza to, że w zależności od Usługi lub Usługi terapeutycznej wykorzystane mogą być m.in.:
  1. Twoja przeglądarka internetowa (w ramach plików Cookies lub innych danych, jeśli zdecydujesz się na ich zapisanie);
  2. kamera oraz mikrofon Twojego urządzenia (jeśli korzystasz z Usługi terapeutycznej online).

§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów i usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. W ramach Sklepu oferujemy Ci szereg Usług, z których najważniejsze to:
 • dostęp do zakupionych usług i produktów;
 • Konto;
 • Newsletter;
 • Sesja z terapeutą i indywidualna lub na warsztacie grupowym
 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame ze zgodą na dodanie adresu mailowego Kupującego do Newslettera Sprzedawcy, z czego w każdym momencie Kupujący może zrezygnować powiadamiając o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość lub klikając w link Wypisz z subskrypcji, będącej w każdej wiadomości newsletterowej.
 6. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro
 4. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  • PayU / PayU Raty 0%
  • PayNow
  • TubaPay
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia
 6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad
 2. Termin realizacji zamówienia dotyczący rzeczy materialnych wynosi 5 Dni roboczych, natomiast usług wg indywidualnego ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po
  jego opłaceniu
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost
  4. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

§ 6 NASZE USŁUGI

 1. W zależności od rodzaju Usługi, będzie ona dla Ciebie dostępna po dokonaniu płatności za pośrednictwem Konta lub bez konieczności zakładania Konta, po skorzystaniu przez Ciebie z opcji jakie daje Sklep
 2. Szczegółowy opis działania poszczególnych Usług znajdziesz w Sklepie. W niektórych przypadkach możemy wdrażać nowe Usługi w ramach Sklepu – nie będzie to jednak zmianą Regulaminu, chyba że zmiana taka będzie konieczna ze względu na właściwości nowej Usługi
 3. Jeśli dokonasz zamówienia danej Usługi (w tym Usługi terapeutycznej), o ile zastosowanie mają do niej przepisy konsumenckie, najpóźniej, gdy wyrazisz wolę związania się umową, przedstawimy Ci pewne wymagane prawem informacje.

§ 7 Newsletter

 1. Pamiętaj, że w przypadku, gdy korzystasz z naszych Usług w zakresie Newslettera, nie mają zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta – usługę tę świadczymy bowiem bezpłatnie, tylko w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, które są przetwarzane tylko w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest właśnie wysyłka Newslettera
 2. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z Usług w zakresie Newslettera kontaktując się z nami mailowo lub wykorzystując link znajdujący się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera
 3. W ramach Usługi Newslettera będziemy Ci dostarczać interesujące informacje dotyczące naszej działalności, nowości w Sklepie oraz stronie www.bartekwstefanski.pl, jak również o promocjach oraz innych prowadzonych przez nas akcjach marketingowych.

§ 8 Usługi terapeutyczne

 1. W przypadku wyboru opcji online, w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej musisz dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu oraz jedną z powszechnych aplikacji umożliwiających przekazywanie głosu oraz obrazu z jednego urządzenia na drugie typu WhatsApp lub Messenger
 2. W przypadku wyboru opcji stacjonarnej, w celu skorzystania z Usługi terapeutycznej będziesz musiał pojawić się w miejscu wskazanym przez Specjalistę
 3. Usługi terapeutyczne nie są realizowane z osobami będącymi pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji odurzających i zmieniających świadomość. Osoby będące po wpływem tych środków nie będą mogły kontynuować sesji indywidualnej oraz grupowej
 4. Osoby będące pod stałą opieką lekarza psychiatry oraz zażywające leki przypisane przez lekarza psychiatrę nie mogę brać udziału w sesji i konsultacji indywidualnej ani grupowej i koniecznie muszą powiadomić o tym fakcie Terapeutę
 5. Z każdej zakupionej usługi terapeutycznej indywidualnej oraz grupowej korzystasz na własną odpowiedzialność. Terapeuta nie jest odpowiedzialny za to co spotkało Kupującego w jego dotychczasowym życiu.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym posługiwałeś się przy założeniu Konta) na adres email: kontakt@bartekwstefanski.pl lub pisemnie na nasz adres.
 2. Termin, który masz na odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do nas przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od Umowy. Będzie tak przykładowo w przypadku, gdy przedmiotem Umowy będzie dostęp do Materiałów, czyli dostęp do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o ile wcześniej wyraziłeś zgodę na udostępnienie Ci tych treści przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu, co wynika z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeśli nie wyrazisz zgody, o której mowa wyżej, dostęp do Materiałów uzyskasz dopiero po upływie 14 dni od dnia jego wykupienia.
 5. W przypadku gdy dokonujesz zakupu Usług terapeutycznych, pamiętaj, że są to usługi, świadczone Klientom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia. W związku z tym niektóre przepisy wynikające z ustawy o prawach konsumenta nie będą tutaj miały zastosowania.
 6. W przypadku, gdy dokonujesz zakupu Usług terapeutycznych (sesji lub konsultacji) musisz wyrazić zgodę, na to, że po spełnieniu świadczenia objętego Usługą terapeutyczną nie będziesz uprawniony do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są te Usługi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Jeśli odstąpisz od Umowy, której przedmiotem jest jakakolwiek treść lub usługa cyfrowa, zobowiązany jesteś do niezwłocznego zaprzestania korzystania z takich treści lub usług, jak również ich udostępniania podmiotom trzecim.
 8. Jeśli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie takiego oświadczenia – jeśli naszym zdaniem prawo Ci to nie przysługiwało, również przekażemy Ci taką informację.
 9. Jeśli Twoje oświadczenie będzie skuteczne, wówczas zwrócimy Ci opłaconą przez Ciebie Opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam oświadczenia, w sposób tożsamy w jaki Ty zrealizowałeś płatność.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest sesja lub konsultacja terapeutyczna z ustalonym termin tj. dniem i godziną jej wykonania, ponieważ ustalonym termin uniemożliwia dalszą sprzedaż tego terminu innym Klientom
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 9. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie sklepu oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług. Zgłoszenie, które wyślesz powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające Twoją identyfikację oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag do sklepu, Usług lub Usług terapeutycznych. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@bartekwstefanski.pl
 2. Rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że nie podałeś informacji umożliwiających jej rozpatrzenie lub nie podałeś danych umożliwiających Twoją identyfikację.
 3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w dostarczysz nam brakujące informacje. Jeśli nie rozpatrzymy reklamacji w terminie, oznacza to, że ją uznaliśmy.
 4. Odpowiedź na reklamację prześlemy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Pamiętaj, że nasza odpowiedź na reklamację jest ostateczna, ale możesz podjąć działania, o których mowa w punkcie „Rozwiązywanie sporów” lub podjąć inne działania przewidziane w przepisach.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator znajdziesz w Polityce Prywatności.
 2. W przypadku gdy podmiotem świadczącym Usługi terapeutyczne nie jesteśmy my, lecz inny podmiot, musimy udostępnić niektóre Twoje dane osobowe temu podmiotowi, tak żeby konsultacja w ramach Usługi terapeutycznej była możliwa.
 3. Pamiętaj, że gdy udostępnimy Twoje dane, ich odbiorca powinien Cię o tym poinformować, jak również przedstawić Ci wymagane przepisami informacje dotyczące sposobu, zakresu i celu przetwarzania Twoich danych.
 4. Wszyscy Specjaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie Twoich danych osobowych oraz pozostałych informacji, które od Ciebie pozyskują. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa (tajemnica zawodowa) lub umów, które zawarli poszczególni Specjaliści.
Scroll to Top